Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Barnomsorg i Järfälla

Annikas BarnOmsorg AB
Org.nr: 556858-2638
Aktiebolagets verksamhet skall vara att driva pedagogisk omsorg, förskola, nattis, vikarieservice samt administration inom barnomsorg och därmed förenlig verksamhet.
Trollet Omsorg AB
Org.nr: 556854-5585
Bolaget ska bedriva pedagogisk omsorg, barnomsorg samt därmed förenlig verksamhet.