Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Barnomsorg i Huddinge

Idoit Toner och Kontorsvaror AB
Org.nr: 556314-9615
Bolaget skall bedriva handel med kontorsvaror samt bedriva verksamhet inom social omsorgsverksamhet såsom familjedaghem inom barnomsorg och därmed förenlig verksamhet.
Personalkooperativet I Ur och Skur Trehörningen ek. för.
Org.nr: 769603-1124
Föreningens ändamål är att främja medlemmarnas ekonomiska intresse genom att bereda dem arbete i föreningen inom barn- omsorgen. Syftet med verksamheten är att bedriva barnomsorg inom I Ur och Skur pedagogiken.