Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Barnomsorg i Gävle

eKAn eco AB
Org.nr: 559010-3106
Bolaget ska bedriva barnomsorg inom pedagogisk omsorg och därmed förenlig verksamhet. Bolaget kommer även erbjuda administrativa tjänster.
Wilma och Wilgott EF
Org.nr: 769624-8371
Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att jobba med pedagogisk omsorg genom att anställa dagbarnvårdare för att erbjuda barnomsorg till föräldrar med barn i åldrarna 1-5 år i små ...