Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Barnomsorg i Gällö

FÖRÄLDRAKOOPERATIVET BUSBUA I RISSNA EK FÖR
Org.nr: 716462-0556
Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen, genom att i enlighet med avtal med Bräcke kommun driva ett föräldrakooperativt dag- och fritidshem och har till uppgift att tillgodose föräldrarna ...
FÖRÄLDRAKOOPERATIVET Prästkragen REVSUND EF
Org.nr: 716462-0291
Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen, genom att i enlighet med avtal med Bräcke kommun, tillgodose föräldrarnas behov av barnomsorg samt barnens behov av gemenskap, genom att bedriva e ...
Sundsjö Service och Omsorg EF
Org.nr: 769605-8887
Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att bedriva vård och omsorg i hemmet, öppen hälso- och sjukvård, barnomsorg, annan samhällsservice, småskalig varu- och tjänsteproduktion sam ...