Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Barnomsorg i Eskilstuna

British Mini Schools AB
Org.nr: 556834-2975
Föremålet för bolagets verksamhet är att driva utbildning och barnomsorg samt därmed förenlig verksamhet.
Föräldrakooperativet Solstrålen i Eskilstuna EF
Org.nr: 769606-5338
Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att bedriva kooperativ förskoleverksamhet och därmed tillgodose medlemmarnas behov av barnomsorg. Föräldrarna skall aktivt medverka i driften ...
Personalkooperativet Barnens förskola i Eskilstuna Ek. för.
Org.nr: 769603-3542
Föreningens ändamål är att tillvarata medlemmarnas ekonomiska intressen genom att bereda medlemmarna, och eventuellt anställda, arbetstillfälle. Detta skall ske genom att bedriva alternativ barnomsorg med hög kvalitet sa ...