Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Barnomsorg i Enköping

Enköpings Montessoriförskola AB
Org.nr: 556649-3382
Bolaget skall erbjuda barnomsorg för barn 1-6 år samt grundskola för skolår F-9 i enlighet med montessoripedagogikens grunder, äga och förvalta värdepapper och idka därmed förenlig verksamhet.
Föräldrakooperativet BLIXTEN, EF
Org.nr: 716422-5828
Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas sociala och ekonomiska intressen genom att tillhandahålla god barnomsorg för medlemmarnas barn.
Härnevi Förskola EF
Org.nr: 716422-7212
Föreningen har till ändamål att bedriva förskoleverksamhet för medlemmarnas barn genom samarbete med Enköpings kommun samt att främja medlemmarnas ekonomiska intressen. Föreningen har egen anställd personal för att ordna ...
Säfsta Ekologiska Förskola ek. för.
Org.nr: 769620-2956
Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att bedriva barnomsorg enl Skollagen 2a kap § 13-14 samt därmed förenlig verksamhet.