Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Barnomsorg i Djursholm

Föräldraföreningen Trumpeten, ek. för.
Org.nr: 769605-7160
Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att erbjuda barnomsorg åt de barn vars föräldrar är medlemmar i föreningen. För att kunna garantera en god omsorg skall verksamheten bedrivas ...
Föräldraföreningen Visslan EF
Org.nr: 769601-1977
Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att erbjuda barnomsorg åt de barn vars föräldrar är medlemmar i föreningen.
Welin Ohlsson HB
Org.nr: 969621-6465
Serviceverksamhet - barnomsorg, hemhjälpservice samt därmed förenlig verksamhet.