Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Barnomsorg i Björklinge

Björklinge Förskola Ek. för.
Org.nr: 769612-7641
Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom bedrivande av barnomsorg i Björklinge med in- riktning natur och musik.
Hjortmyrens Fastigheter AB
Org.nr: 556646-9994
Bolaget skall bedriva barnomsorg, förvaltning och uthyrning av fastigheter, och därmed förenlig verksamhet.