Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Barnomsorg i Alingsås

Föräldraföreningen Nordgård EF
Org.nr: 716447-8609
Föreningen har till ändamål att driva föräldrakooperativ daghemsverksamhet som tillgodoser medlemmarnas behov av barnomsorg under former som uppfyller kommunens och socialstyrelsens krav och som bygger på aktiv föräldram ...
Skaplikt AB
Org.nr: 556531-7079
Bolaget skall bedriva barnomsorg, förlagsverksamhet, försäljning av IT-tjänster, textilhantverkstad samt därmed förenlig verksamhet.