Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Barnartiklar i Sigtuna

Baby G & L Trading HB
Org.nr: 969699-0390
Butiksförsäljning av barnkläder, barnskor, barnöverkast, leksaker, doptillbehör samt andra barnartiklar. Agentverksamhet: försäljning av utländskt barnkädesmärke till andra butiker.
By Nyfelt HB
Org.nr: 969727-7391
Design och försäljning av barnartiklar samt konsultverksamhet inom IT.
Onliner Europe AB
Org.nr: 556625-9866
Bolagets verksamhet ska bedriva konsultverksamhet inom reklambranschen, utforma och genomföra evenemang, äga och förvalta aktier och fastigheter, bedriva e-handel, import och försäljning av konfektion, kläder, skor, väsk ...
Yolly Business Services HB
Org.nr: 969746-0732
Bedriva konsultverksamhet inom ekonomi, redovisning och IT . Bedriva import och handel av främst barnartiklar, väskor, hushållsprodukter och fritidsartiklar samt därmed förenlig verksamhet.