Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Bank i Malmö

Fredrik Holding AB
Org.nr: 556956-4577
Bolaget skall sälja kapitalförvaltningstjänster som agent och därmed förenlig verksamhet.