Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Bank i Luleå

Claes Erik Lundgren AB
Org.nr: 556748-6658
Bolaget bedriver fastighetsförvaltning, leasingverksamhet av kontorsmaskiner, industrimaskiner och transportfordon samt finansiering utan att driva bankrörelse eller sådan rörelse som avses i lagen (1963:76) om kreditakt ...