Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Bank i Helsingborg

Sparbankernas Kort AB
Org.nr: 556685-6224
Bolaget skall gentemot svenska sparbanker utveckla, producera och marknadsföra betal- och kreditkort samt idka därmed förenlig verksamhet.