Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Bageri i Eskilstuna

Bagarna i Eskilstuna AB
Org.nr: 556992-4474
Bolaget ska bedriva bagerirörelse och jämte därmed förenlig verksamhet. Handel med värdepapper jämte därmed förenlig verksamhet.
mogab i Eskilstuna AB
Org.nr: 556699-6004
Bolaget ska erbjuda tjänster inom fastighetsskötsel och underhåll och försäljning av därmed relaterade förnödenheter kopplad till denna verksamhet. Därtill ska bolaget erbjuda tjänster inom företagsadministration.