Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Badrum i Vällingby

AKZ Bygg & Fasad AB
Org.nr: 556975-1000
Bolagets verksamhet ska vara att driva byggverksamhet samt lokalvård. Bygga nya villor och fastigheter i varierande storlek i synnerhet bygga badrum, bygga om, bygga till och renovera villor och fastigheter, försälja, im ...
Byggservice Badrum i Sverige AB
Org.nr: 556871-1765
Aktiebolaget ska bedriva affärslokalförmedling mellan säljare och köpare samt bebygga och förvärva fast egendom och idka import och export såsom affärsutrustning samt byggmaterial. Bolaget ska producera reklamfilm och an ...