Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Badrum i Täby

A1 Köksdesign, Bo Ringholm HB
Org.nr: 969657-3949
Konsultverksamhet inom kök och badrum samt CAD teknik, in- redningsarkitektur, konsultverksamhet inom privat och offentlig miljö, försäljning av möbler och inredning för privat och offentlig miljö.
Aquabygg AB
Org.nr: 556737-7204
Bolagets verksamhet ska vara att bygga nya villor och fastigheter i varierande storlek i synnerhet bygga badrum och andra våtutrymmen, bygga om, bygga till och renovera villor och fastigheter, anskaffa mark för bebyggels ...
Badrumsbolaget i Stockholm AB
Org.nr: 556400-8315
Bolaget skall bedriva byggverksamhet, företrädesvis renovering och byggnation med inriktning mot badrum, prefabricerade badrum och badrumsinredningar, bolaget skall även bedriva personal- uthyrning, köp, försäljning och ...
Bakerscape AB
Org.nr: 556807-6623
Föremålet för bolagets verksamhet är att jobba med strategisk design och varumärkesbyggande uttryck för företag och producenter av produkter och tjänster. Målet är att använda begrepp och design som verktyg för att nå hu ...
Bergtorps Badrum och Kök AB
Org.nr: 556946-3960
Bolaget skall utföra badrum och köksrenoveringar samt övrig byggverksamhet och därmed förenlig verksamhet.
Cleanday i Sverige AB
Org.nr: 556777-8591
Aktiebolaget ska bedriva byggverksamhet såsom renovering samt lokalvård. Bygga villor och fastigheter i varierande storlek i synnerhet renovera badrum, försäljning samt import och export av byggmaterial och verktyg, samt ...
DS BAD BYGG & SNICKERI AB
Org.nr: 556947-6210
Aktiebolaget ska bedriva Byggentreprenad inom kök, badrum, renovering, snickeri, ombyggnad, tillbyggnad, plattsättning samt därmed förenlig verksamhet.
Dåderman Bygg och Badrum AB
Org.nr: 556740-7472
Bolaget skall utföra badrumsrenoveringar samt övrig byggverksamhet och därmed förenlig verksamhet.
Ensta Kakel & Bygg AB
Org.nr: 556983-0705
Aktiebolaget ska bedriva plattsättning, ombyggnader och renoveringar av fastigheter, främst badrum och kök samt därmed förenlig verksamhet.
Fasadspecialisten i Stockholm AB
Org.nr: 556946-5361
Aktiebolaget ska bedriva bygg och snickeriverksamhet samt bygga nya villor och fastigheter i varierande storlek i synnerhet bygga badrum, bygga om, bygga till och renovera villor och fastigheter, anskaffa mark för bebygg ...
HBet Codygruppen
Org.nr: 969775-4704
Snickeri, murning, tapetsering, målning, bygg, lägga golv, klinka, kakla badrum, byggstäd.
Hydropool Arninge AB
Org.nr: 556873-7141
Aktiebolagets verksamhet ska vara att bedriva import av samt handel med pooler och spabad, utföra renovering av pooler, spabad och badrum samt VVS-arbeten jämte därmed förenlig verksamhet.
Idé Kök & Badrum i Täby AB
Org.nr: 559002-1183
Föremålet för bolagets verksamhet är köks- och badrumsbyggnationer samt snickeriarbeten och därmed förenlig verksamhet.
KBL Bygg och Badrum AB
Org.nr: 556884-3238
Aktiebolaget ska bedriva bygg- och anläggningsarbete, badrums- projektering, renovering och ombyggnad samt idka därmed förenlig verksamhet.
MH Bygg och Badrum AB
Org.nr: 559015-0156
Bolaget ska bedriva bygg-, renoverings- och städverksamhet samt därmed förenlig verksamhet.
Firma Pawels Badrum och Köksrenoveringar, PBK
Org.nr: 780512-XXXX
Renovering av badrum, kök, lägenheter, villor, målning, tapetsering. Försäljning av byggnads- och renoveringsmaterial.
PBK Badrum & Köksrenoveringar AB
Org.nr: 556905-0783
Bolaget ska utföra byggnads- och anläggningsarbeten såsom nybyggnationer och renoveringar, till- och ombyggnader, murning- och målningsarbeten, plattsättning i våtutrymmen, kakel- och klinkersättning, snickeri, VVS-arbet ...
Saneco Bygg AB
Org.nr: 556926-0838
Bolagets verksamhet ska vara alla slags förekommande arbeten inom byggsektorn, byggnation av hus, råvindar, ombyggnad, renovering, målning, badrum samt därmed förenlig verksamhet.
Stilkök & Badrum i Stockholm AB
Org.nr: 556845-3186
Bolaget ska bedriva IT-konsult, webbdesign, webbyrå och därmed förenlig verksamhet. Samt bygg och konstruktion av inredning såsom möbler och kök samt badrum.
Strategisk affärs och organisationsutveckling i Sverige AB
Org.nr: 556662-8565
Bolaget ska bedriva konsultativ uppdragsverksamhet gällande management, säkerhet, försäljning och marknadsföring, kapital och fondförvaltning samt organisationsutveckling och därmed förenlig verksamhet. Bolaget ska dessu ...