Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Badrum i Sundbyberg

ANSGAR Bygg & Badrum AB
Org.nr: 559008-0148
Bolaget skall bedriva byggverksamhet inkluderande elektricitets-, VVS-, snickeri- och måleriarbeten samt därmed förenlig verksamhet.
Galus Bygg AB
Org.nr: 556969-5512
Aktiebolaget ska bedriva byggverksamhet, byggnads- och anlägg- ningsarbeten såsom nybyggnationer och renoveringar, till- och ombyggnader, murnings- och målningsarbeten, tapetsering, kakelläggning, inredningsmontage, rivn ...
Nordiska Fastighetskompaniet AB
Org.nr: 556319-0478
Aktiebolaget ska bedriva städverksamhet samt handel med städ- material. Byggentreprenad med ny-, till- och ombyggnad innefattande delverksamheterna försäljning och läggning av golv, tak- och snöröjning, markarbeten med f ...
PGF Bygg & design AB
Org.nr: 556964-4452
Bolaget skall bedriva personal uthyrning inom bygg och transport samt entrepenad verksamhet inom bygg branschen. Bolaget kommer även att utföra renovering, VVS och badrum, montering av kök, snickeri och måleri, om- och t ...
PGF BYGG HB
Org.nr: 969765-9267
Renovering VVS och badrum Montering av kök Snickeri och måleri Om- och tillbyggnad Fyttstädning och städning av kontorslokaler
Solidex KB
Org.nr: 969736-6053
Handel med samt in- och uthyrning och förvaltning av fastigheter och av lös egendom såsom nyttjanderätter, valutor, byggnader på annans grund, värdepapper samt andra förmögenhetsrättsliga rättigheter såsom fodringsrätter ...