Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Badrum i Norsborg

KE Renovering och Bygg HB
Org.nr: 969755-7826
Företaget ska bedriva nyproduktion av villor, renovering av lägenhet eller hus, ombyggnad badrum, kök, snickeri arbeten, kakling.
Svenska bygg & badrum AB
Org.nr: 556906-4859
Aktiebolaget ska bedriva byggverksamhet.
Ziges Bygg AB
Org.nr: 556971-0626
Aktiebolaget ska bedriva byggtjänst och badrum.