Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Badrum i Farsta

BRB Badrumsbyggen AB
Org.nr: 556457-9505
Bolaget skall bygga och renovera badrum och kök, handla med aktier och därtill hörande verksamhet.
BS Bad och Stamrenoveringar AB
Org.nr: 556423-9068
Bolaget skall bedriva om och tillbyggnader av fastigheter och flerfamiljshus, renovering av badrum samt därmed förenlig verk- samhet.
Swingab VVS KB
Org.nr: 969765-0316
Företagets huvudsakliga sysselsättning kommer att bedrivas mot vvs- och byggbranschen. Installation av vatten, värme, avlopp, ventilation i mindre fastigheter och i större entreprenader. Rivning och demontering av rör oc ...