Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Badrum i Charlottenberg

Kök & Badrum i Charlottenberg AB
Org.nr: 556087-3514
Aktiebolaget ska bedriva fastighetsförvaltning, uthyrning av lokaler, försäljning av köks- och badrumsinventarier samt annan därmed förenlig verksamhet.