Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Badrum i Arvika

Färg, Bad och Kakel i Arvika AB
Org.nr: 556615-3960
Bolaget skall bedriva försäljning av färg, kakel och badrum, bedriva försäljning av utrustning för jakt och fritid, samt äga och förvalta värdepapper och fast egendom samt därmed förenlig verksamhet.