Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Badrum i Älvsjö

Bra Bad Sv. AB
Org.nr: 556726-3669
Aktiebolaget ska bedriva försäljning och agenturverksamhet inom badrum samt därmed förenlig verksamhet.
Daniel Höglund Rörmakaren AB
Org.nr: 556660-2552
Bolaget ska bedriva installationsrörelse inom rör och VVS, plattsättning, byggnadsarbeten inom kök och badrum samt förvalta fast och lös egendom samt därmed förenlig verksamhet.
Hans Winbo Fastighets AB
Org.nr: 556476-3281
Bolagets verksamhet ska vara att renovera fastigheter med inriktning på badrum och kök, äga och förvalta värdepapper samt därmed förenlig verksamhet.
Johans Rör i Stockholm AB
Org.nr: 556859-9343
Rörservice, Om- ny- och tillbyggnationer, Renovering och installation av badrum och kök. Installation och byten av pannor och varmvattenberedare. Viss fastighetsskötsel.