Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Avlopp i Sundsvall

J Grubb Entreprenad AB
Org.nr: 556830-9271
Föremålet för bolagets verksamhet är entreprenadmaskinuthyrning, maskinföraruthyrning, anläggning av enskilda avlopp, anläggningsarbete inom mark och bygg, materialhantering bergtäkt, verkstadsarbeten, service och underh ...
Åkerlund VA och Planerings AB
Org.nr: 556198-7214
Bolaget skall ha till föremål att driva entreprenadverksamhet med schaktmaskiner inom vatten och avlopp, samt därmed förenlig verksamhet samt bedriva byggledning, husbyggnad inklusive reparationer av hus och därmed fören ...