Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Avlopp i Onsala

Trigon Ingenjörsbyrå AB
Org.nr: 556675-2340
Bolaget ska bedriva konsultativ verksamhet inom vatten, avlopp, el och miljö. Konsultativ verksamhet inom miljö, etik och samhällsfrågor lokalt och globalt samt därmed förenlig verksamhet.
Viken avlopp och bredband i Onsala (ABO) EF
Org.nr: 769630-6039
Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att anlägga bredband- och avloppstamledningar samt förvalta'driva bredband och avloppstamledningar för medlemmar med fastigheter anslutna til ...
Villaföreningen Rösan 2:26 ek. för.
Org.nr: 757202-6040
att främja medlemmarnas ekonomiska intresse av gemensamma anläggningar, underhåll och drift av: vattenförsörjningen, brunnar och ledningsnät, avlopp, ledningar och reningsverk, vägar samt båthamn-uppläggningsplatser elle ...