Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Avlopp i Norrköping

Conclean AB
Org.nr: 556949-7323
Föremålet för bolagets verksamhet är försäljning, service och konsultverksamhet inom enskilt avlopp i VVS-branschen och därmed förenlig verksamhet.
Fridhem VA EF
Org.nr: 769627-6596
Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att anlägga och underhålla gemensamhetsanläggning för vatten och avlopp.
Nitoves AB
Org.nr: 556757-1285
Bolaget ska förvalta och handla med värdepapper och fastigheter, bedriva tillverkning och försäljning av vapentillbehör, tillverkning och försäljning av väg- och gatuprodukter såsom farthinder, kantstenar, gatustenar, be ...
Popnpee &h2o i Lundby EF
Org.nr: 769628-0671
Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att driva ett samfälligt vatten och avlopp.
Sandens vatten- och avloppsförening, ek.för.
Org.nr: 716402-6184
Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att till lägsta möjliga pris leverera vatten till medlemmarnas fastigheter och ombesörja avlopp därifrån samt att driva annan därmed jämförli ...
Tornby 7 VA. Ek. för.
Org.nr: 769627-5572
Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att anlägga och underhålla gemensamhets- anläggningen för vatten och avlopp för Norrköpings Styrstad ga:5. VA anläggningen ligger på mark til ...