Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Avlopp i Karlstad

Gunnar Settergren Consult KB
Org.nr: 969613-7133
Konsultverksamhet inom vatten och avlopp.
HAMPON AB
Org.nr: 556495-4690
Bolaget skall bedriva verksamhet med utredning och projektering av gator, vägar, och avlopp samt framställning av presentationsmaterial jämte därmed förenlig verksamhet.
Höjdens Spol- och avloppsteknik KB
Org.nr: 969764-8377
Bolaget ska bedriva spol- och slamsugning samt underhåll av brunnar, ledningar och avlopp.
Norrstrands VVS Entreprenad AB
Org.nr: 556889-7978
Bolaget skall utföra arbeten inom VVS, avlopp, värme, vatten och badrum. Bolaget skall därtill handla med VVS och byggprodukter samt bedriva därmed förenlig verksamhet.