Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Avlopp i Järfälla

Rena Avlopp i Sverige AB
Org.nr: 556615-4687
Bolaget skall bedriva avloppssanering samt därmed förenlig verksamhet.
Rena Avlopp i Sverige Förvaltning AB
Org.nr: 556668-3537
Bolaget skall äga och förvalta kapital, fastigheter, aktier och värdepapper, förvalta dotter- och intressebolag samt därmed förenlig verksamhet.
Rena Avlopp i Sverige Holding AB
Org.nr: 556903-7558
Bolaget ska äga och förvalta kapital, fastigheter, aktier och värdepapper, förvalta dotter- och intressebolag samt bedriva därmed förenlig verksamhet.