Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Avlopp i Huddinge

1st Claes Gräv & Pumpmontage AB
Org.nr: 556821-8498
Bolaget skall bedriva schaktnings och maskinentreprenad samt installation av bergvärme, pumpar för enskilda brunnar, avlopp och dräneringar samt handel med värdepapper och därmed förenlig verksamhet.
DaG Gruppen Gräv AB
Org.nr: 559016-2433
Gräv och schaktarbeten för tomtplanering, grund och dränering samt vatten och avlopp.
Ekonomiska Föreningen Sälgen 36
Org.nr: 712800-0366
Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att förvärva tomten nr 10 i kvarteret Sälgen samt på densamma uppföra byggnad innehållande central värme och varmvattenanläggning, avsedd att ...