Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Avlopp i Gävle

Gävle Enskilda Avlopp AB
Org.nr: 556865-5020
Aktiebolaget ska bedriva arbete med att anlägga och utföra tjänster samt försäljning av enskilda avlopp och bedriva personaluthyrningsverksamhet samt därmed förenlig verksamhet.
H. G. Schubert Handels- & Fabriks AB
Org.nr: 556050-7484
Bolaget skall driva handels- och fabriksrörelse huvudsakligen rörande anläggningar för gator, vägar, vatten och avlopp ävensom idka därmed förenlig verksamhet.
New Flow Avloppsteknik AB
Org.nr: 556852-0372
Besiktning, underhåll och åtgärder av avlopp och dagvatten- ledningar samt ventilation.
Storfallshagens Ekonomiska förening
Org.nr: 785500-3161
Att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att förvalta anläggningar för medlemmarnas försörjning med vatten och avlopp beträffande fastigheterna Sörby 18 2-25, inom Sandvikens kommun av Gävleborgs län, och att j ...
Trödje VA EF
Org.nr: 716413-3220
Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom ekonomisk verksamhet med att driva och underhålla anläggning för vattenförsörjning och avlopp för medlemmarnas fastigheter inom Trödje by i G ...