Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Avlopp i Frillesås

Gödatorp VA EF
Org.nr: 769629-0902
Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att projektera, anlägga och förvalta ett gemensamt avlopp, vatten och optofibernät.
Idala Avlopp, EF
Org.nr: 769625-1714
Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att projektera, anlägga och underhålla ett gemensamt avloppsnät.
Löftadalens avlopp, EF
Org.nr: 769626-9252
Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att projektera, anlägga och underhålla ett gemensamt avloppsnät.
Stockaredsvägens Avlopp EF
Org.nr: 769628-4343
Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att utreda, projektera och bygga samt underhålla gemensam avloppslösning. Den tekniskt, ekonomiskt och miljömässigt bästa lösningen skall eft ...