Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Avlopp i Eskilstuna

88:an, EF
Org.nr: 718000-4736
Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att handhava gemensamma anläggningar för vatten och avlopp samt central-TV-antenn inom kvarteren Grytan, Gemaket, Gobelängen, Glorian, Gnista ...
Ingvar & Roland Jonssons Gräv i Ostra AB
Org.nr: 556402-1706
Bolaget skall bedriva jordbruksrörelse, bedriva entreprenadarbete, huvudsakligen schaktning och transporter, bedriva rörläggningsarbeten, huvudsakligen inom området dränering samt vatten och avlopp, bedriva markarbeten, ...
Stenkvista-Kolunda VA EF
Org.nr: 769623-9560
Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att bygga en infrastruktur för vatten och avlopp samt bredband och bilda en samfällighet för detta. Medlem deltar i verksamheten genom nedlag ...