Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Avlopp i Bromma

Ekonomiska föreningen Mälarblick
Org.nr: 702001-4952
Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att inneha och förvalta den av Stockholms stad upplåtna tomt- rätten till del av mark inom kvarteret Storsiren, Ceremoni- mästaren och Ordens ...
JGS Rör & Värme AB
Org.nr: 556865-9733
Bolaget skall bedriva rörinstallationer inom vatten, avlopp, sanitet och värme och därmed förenlig verksamhet.
Riverståls Rörservice AB
Org.nr: 556825-5532
Bolaget ska bedriva rörarbeten inom vatten, värme och avlopp.
Spolkraft i Sverige AB
Org.nr: 556636-4112
Föremålet för bolagets verksamhet är högtrycksspolning, rensning av avlopp samt saneringsarbeten samt handel och tävling med travhästar och därmed förenlig verksamhet.
Stockholms Avlopps Sanering AB
Org.nr: 556893-3484
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva högtrycksspolning, rensning av avlopp samt saneringsarbeten samt därmed förenlig verksamhet.