Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Avlopp i Boden

Ekonomiska föreningen Sävastnäs vattenlednings- förening
Org.nr: 716465-4480
Föreningens ändamål är att för sina medlemmar utföra anläggning för vattenförsörjning och avlopp.
Sandens Vattenledningsförening ek för
Org.nr: 716465-4985
Föreningen har till ändamål att för främjande av medlemmarnas ekonomiska intressen utföra anläggning för vattenförsörjning och avlopp.