Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Avlopp i Blentarp

ACL i Blentarp AB
Org.nr: 556122-8551
Bolaget ska bedriva handel med kläder, biltillbehör, produkter för vatten och avlopp jämte därmed förenlig verksamhet.
L.S. Pump & Systemservice AB
Org.nr: 556787-2998
Bolaget ska handla med pumpar och systemlösningar för avlopp, bevattning, dricksvatten samt vattencirkulation jämte service, reparationer och nyinstallationer av vattenburna anläggningar och därmed förenlig verksamhet.