Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Avlopp i Åsa

Boberg-Dotetorp VAF EF
Org.nr: 769631-3498
Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att projektera, anlägga, driva och underhålla ett lokalt ledningssystem för vatten, avlopp och fiber.
C Gunnarsson Entreprenad AB
Org.nr: 556364-9127
Bolaget ska bedriva entreprenad inom grävning, markarbeten, avlopp och därmed förenlig verksamhet.