Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Avlopp i Alunda

Avloppssupporten i Uppland ek. för.
Org.nr: 769629-8673
Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att som producentkooperativ utföra arbeten inom områdena markvård och avlopp samt utföra byggnationer, renoveringar och städningar samt konsu ...
Södra Skoby avlopp, ekonomisk förening
Org.nr: 716422-2999
Att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att driva och underhålla avloppsanläggning för medlemmarnas fastigheter inom Södra Skoby i Olands kommun.