Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Auktioner i Lund

Crafoord Auktioner i Lund AB
Org.nr: 556489-5364
Bolaget skall bedriva auktionshandel, handel med konst och antikviteter samt idka därmed förenlig verksamhet.