Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Auktioner i Limhamn

Nils-Eric Gedda Auktionsbyrå i Malmö AB
Org.nr: 556323-9424
Bolaget skall bedriva verksamhet innefattande auktioner, värdering av lös egendom, upprättande av bouppteckningar ävensom idka därmed förenlig verksamhet.