Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Auktioner i Klintehamn

GAMMALT o NYTT på Gotland AB
Org.nr: 556311-6721
Bolaget skall bedriva handel med husgeråd, presentartiklar och antikviteter samt bedriva auktionsverksamhet och förvaltning av fast och lös egendom samt värdepapper jämte därmed förenliga verksamheter.