Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Arkitektkontor i Varberg

Cullberg Arkitektkontor AB
Org.nr: 556483-7861
Bolaget skall bedriva arkitektverksamhet samt idka därmed förenlig verksamhet.
LH Arkitektkontor AB
Org.nr: 556725-3074
Föremålet för bolagets verksamhet är arkitekt- och designverksamhet, förvaltning av värdepapper, handel med och förvaltning av fastigheter samt därmed förenlig verksamhet.
TikiUna Arkitektkontor AB
Org.nr: 556876-9847
Arkitekt- och teknisk konsultverksamhet inom bygg.