Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Arkitektkontor i Vällingby

Nils Carlson Arkitektkontor AB
Org.nr: 556133-6917
Bolaget skall bedriva konsulterande arkitektverksamhet, ekonomisk konsultverksamhet, handel värdepapper samt även idka annan därmed förenlig verksamhet.
Nils Carlson Arkitektkontor Holding AB
Org.nr: 556632-3639
Bolaget skall bedriva konsulterande arkitektverksamhet, ekonomisk konsultverksamhet, handel med värdepapper samt därmed förenlig verksamhet.
Parck Arkitektkontor AB
Org.nr: 556750-7727
Bolaget skall bedriva arkitektverksamhet, journalistik, foto samt därmed förenlig verksamhet.