Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Arkitektkontor i Skäret

Mircea Barsan Arkitektkontor AB
Org.nr: 556520-8989
Aktiebolaget ska bedriva arkitektbyrå - konsultverksamhet och design inom arkitektbranschen ävensom idka därmed förenlig verksamhet.
Rosén Arkitektkontor HB
Org.nr: 969679-0097
Bolaget skall bedriva arkitekt och snickeriverksamhet samt fastighets och trädgårdsunderhåll.