Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Arkitektkontor i Piteå

GRG Arkitektkontor AB
Org.nr: 556319-7911
Bolaget skall bedriva arkitektrörelse och därmed förenlig verksamhet.
R. Lundgrens Arkitektkontor AB
Org.nr: 556162-6739
Bolaget ska idka planerings-, projekterings- och konstruktions- arbete för husbyggnader och därmed förenlig verksamhet.
Åke Franzén Arkitektkontor AB
Org.nr: 556582-5998
Bolaget skall bedriva arkitektur och samhällsplanering samt därmed förenlig verksamhet.