Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Arkitektkontor i Lund

A & A Ekholm Arkitektkontor AB
Org.nr: 556890-1390
Bolaget ska bedriva arkitektverksamhet inom byggbranschen, formgivning och miljöstrategisk analys, inklusive forskning, utredning och dokumentation inom området byggd miljö samt därmed förenlig verksamhet.
A-plan Arkitektkontor AB
Org.nr: 556304-0772
Bolaget skall bedriva arkitektarbete och därmed förenlig verksamhet.
Bergenudd Arkitektkontor AB
Org.nr: 556348-5431
Bolaget skall bedriva arkitektverksamhet samt äga och förvalta aktier jämte övriga värdepapper samt fast egendom ävensom idka därmed förenlig verksamhet.
Blasberg Andreasson Arkitekter AB
Org.nr: 556721-1049
Bolaget skall bedriva arkitektkontor samt konsult- och undervisningsverksamhet inom områdena arkitektur och design samt därmed förenlig verksamhet.
Caroline Hertz Arkitektkontor AB
Org.nr: 556599-2319
Bolaget skall bedriva arkitekttjänster, formgivning och konsthantverk huvudsakligen i glas, handel och förvaltning av värdepapper ävensom idka därmed förenlig verksamhet.
Gunnar Lagerberg Arkitektkontor AB
Org.nr: 556831-2234
Aktiebolaget ska bedriva arkitektverksamhet.
Jacobsons Arkitektkontor AB
Org.nr: 556868-3469
Aktiebolaget verksamhet ska vara att bedriva arkitektverksamhet, bildframställning, skribentverksamhet och förvaltning av fastigheter och värdepapper samt idka därmed förenlig verksamhet.
Lars Wesén Arkitektkontor AB
Org.nr: 556305-3163
Bolaget skall bedriva arkitektverksamhet samt att i övrigt idka därmed förenlig verksamhet.
Lloyd's Arkitektkontor AB
Org.nr: 556291-4985
Bolaget skall bedriva arkitektverksamhet, utveckla och marknadsföra möbler och inredningsdetaljer, bedriva uthyrningsverksamhet av kontorsutrustning och fordon, idka handel med och förvaltning av fastigheter och värdepap ...
Mannheimer Arkitektkontor AB
Org.nr: 556706-0461
Bolaget ska bedriva arkitekttjänster samt konsulttjänster och försäljning av möbler och produkter inom inredning och design samt därmed förenlig verksamhet.
Marie Ericsson Arkitektkontor AB
Org.nr: 556461-2728
Bolaget skall bedriva arkitektverksamhet och annan liknande verksamhet.
Rolf Lindström Arkitektkontor AB
Org.nr: 556617-1137
Bolaget skall bedriva arkitektverksamhet samt idka därmed förenlig verksamhet.