Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Arkitektkontor i Kristianstad

Jerker Edfast Arkitektkontor AB
Org.nr: 556676-2877
Bolaget skall bedriva arkitektur, projektering och projektledning inom byggbranschen ävensom idka därmed förenlig verksamhet.
Monika Ericsson Arkitektkontor AB
Org.nr: 556502-3347
Bolaget skall bedriva arkitekt- och designverksamhet inom byggnadsdelar, utemiljö och inredning, värdepappershandel ävensom idka därmed förenlig verksamhet.
Sesam Arkitektkontor AB
Org.nr: 556551-3362
Bolaget skall bedriva arkitektverksamhet, stadsplaneringsutred- ningar, byggnadsfunktionsutredningar ävensom idka därmed förenlig verksamhet.