Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Arkitektkontor i Hägersten

Clason & Sörling Arkitektkontor AB
Org.nr: 556100-5793
Bolaget skall bedriva arkitetverksamhet samt förvärva, äga och förvalta och försälja fast egendom och utöva därmed förenlig verksamhet.
Edsjö Arkitektkontor Bostadslaget AB
Org.nr: 556373-5439
Bolaget skall bedriva arkitektverksamhet, forskning samt därmed förenlig verksamhet.
FALK arkitektur & projektutveckling AB
Org.nr: 556937-3243
Företaget ska bedriva arkitektkontor, konsultverksamhet inom byggbranschen, inredningsarkitektur och handel med inredning, handel med och förvaltning av fastigheter, byggverksamhet, handel med konst, och där med förenlig ...
MOMA Arkitektkontor AB
Org.nr: 556945-7426
Arkitektverksamhet inom husbyggnad.