Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Arkitektkontor i Flen

Jan Hehrne Arkitektkontor AB
Org.nr: 556324-4663
Bolaget skall bedriva konsultverksamhet inom arkitektur, planering, byggande samt undervisning inom humanistiska ämnen samt att äga och förvalta fast egendom och lös egendom och annan därmed förenlig verksamhet.