Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Arbetskläder i Västerås

Niklasudd H&K AB
Org.nr: 556964-6598
Bolaget ska bedriva livsmedelsförädling, design och produktion av arbetskläder, konsultverksamhet inom managementutveckling samt projektledning samt därmed förenlig verksamhet.
Profilportalen NetCAD Marketing AB
Org.nr: 556933-3056
Bolaget skall beriva försäljning och konsultation inom sport, profil, arbetskläder, presentreklam, trycksaker samt äga och förvalta värdepapper, fastigheter och därmed förenlig verksamhet.
Söderman Reklam AB
Org.nr: 556747-9497
Bolaget skall bedriva reklamateljé med profil- och arbetskläder samt presentreklam och därmed förenlig verksamhet.
Vilero AB
Org.nr: 556816-8255
Bolaget ska bedriva uthyrning och försäljning av skyltplatser, försäljning av arbetskläder, uthyrning av fordon, personalbeman- ning, försäljning av allt inom reklarm och skyltar, fastighets- teknik samt handel med värde ...
Westridge Audio AB
Org.nr: 556903-4944
Bolaget skall bedriva konsultverksamhet, projektledning, produktionsledning, ljudtekniska tjänster samt hjälpmedel inom nöjesbranschen. Bolaget skall även bedriva försäljning och uthyrning av arbetskläder, verktyg och te ...