Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Arbetskläder i Skara

Jula AB
Org.nr: 556250-6252
Bolaget bedriver via dotterbolag försäljning genom varuhus och andra kanaler med ett branschblandat sortimendt riktat huvudsakligen mot Gör-det-självmarknaden samt mot B2B-marknaden (proffessionella marknaden). Sortiment ...
Jula Holding AB
Org.nr: 556433-2079
Bolaget bedriver via dotterbolag försäljning genom varuhus och andra kanaler för handel med branschblandat sortiment riktat huvudsakligen mot Gör-det-självmarknaden samt mot B2B-marknaden (proffessionella marknaden). Sor ...
Jula Sverige AB
Org.nr: 556944-7856
Bolaget bedriva via dotterbolag försäljning genom veruhus och andra kanaler med ett branschblandat sortiment riktat till huvudsakligen mot Gör-det-själv-marknaden samt mot B2B-marknaden (professionella marknaden). Sortim ...
KJB Holding AB
Org.nr: 556961-9900
Bolaget bedriver via dotterbolag försäljning genom varuhus och andra kanaler med ett branschblandat sortiment riktat huvud- sakligen mot gör-det-själv-marknaden samt mot business-to-business marknaden (professionella mar ...