Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Arbetskläder i Kungsbacka

Cuidar Design AB
Org.nr: 556888-3812
Bolagets verksamhet ska vara att producera arbetskläder för tandvård, sjukvård & skönhetsvård och bedriva därmed förenlig verksamhet.
You Office kontorsprodukter AB
Org.nr: 559020-1785
Bolaget skall bedriva handel med pappersvaror, kontorsartiklar, kontorsinredning, kontorsmaskiner, skydds- och arbetskläder, trycksaker, presentreklam samt övriga förbrukningsartiklar för skolor och kontor. Äga och förva ...